Ogłoszenia, zapytania ofertowe i zamówienia publiczne

 1. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima 2020", która odbędzie się w dniach 11.02.-22.02.2020 r. Pliki:
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
  3. Zmiana treści zapytania ofertowego
 2. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. SIWZ wraz z załącznikami
   3. Informacja z otwarcia ofert
   4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony Centrum Sportu
  1. Zapytanie ofertowe
 4. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony Centrum Sportu
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Unieważnienie postępowania
 5. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. SIWZ wraz z załącznikami
   3. Informacja z otwarcia ofert
 6. Zapraszamy do złożenia ofert na kompleksową obsługę BHP i P. Poż.
  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  2. Oferta
 7. Zapytanie ofertowe na wynajem i serwis mat wejściowych
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 8. Zapytanie na dozorowanie obiektu sportowego na terenie szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej, przy ul. Krasickiego 56
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 9. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na ogólnodostępnym placu zabaw w sołectwie Gminy Lesznowola
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 10. Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa dwóch kompletnych lodowisk dla Gminy Lesznowola
  1. SIWZ wraz z załącznikami
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. Informacja z otwarcia ofert
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  5. Unieważnienie postępowania
 11. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na ogólnodostępnych placach zabaw w wybranych sołectwach Gminy Lesznowola
  1. Zapytanie ofertowe
  2. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 12. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola
  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 13. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Unieważnienie postępowania
 14. Przetarg na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w Sołectwach Gminy Lesznowola
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcie ofert
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 15. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  6. Unieważnienie postępowania
 16. Przetarg na usługę koszenia trawy, zebranie, wywiezienie i utylizację na ogólnodostępnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych oraz boiskach rekreacyjnych na terenie Gminy Lesznowola:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 17. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na wynajem kabin sanitarnych ustawionych na obiektach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
  3. Lokalizacje
 18. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą "Zakup dostępu i wdrożenie elektronicznych książek placów zabaw, siłowni zewnętrznych, street workout oraz skate parku wraz z wykonaniem przeglądów rocznych..."
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 19. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą "Kompleksowa obsługa techniczna imprezy pod nazwą Gala Sportu w Gminie Lesznowola"
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
  4. Zmiana zapytania ofertowego
  5. Zdjęcia poglądowe: zdjęcie_1, zdjęcie_2, zdjęcie_3, zdjęcie_4, zdjęcie_5, zdjęcie_6, zdjęcie_7.
 20. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą "Wymiana mat" w 4 lokalizacjach.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 21. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima 2019", która odbędzie się w dniach 31.01.-10.02.2019 r. Pliki:
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
 22. Zapraszamy do złożenia ofert na kompleksową obsługę BHP i P. Poż.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
 23. Zapraszamy do złożenia ofert na dozorowanie obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, przy ul. Krasickiego 56
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
 24. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
   2. Informacja z otwarcie ofert
   3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 25. Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i demontaż oraz obsługa dwóch kompletnych lodowisk dla Gminy Lesznowola:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. SIWZ wraz z załącznikami-pdf, SIWZ wraz z załącznikami - word
  3. Mapa poglądowa
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 26. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Lesznowola. Pliki: zapytanie-ofertowe-scan , formularz-cenowy
 27. Przetarg ustny nieograniczony licytacyjny
  1. Ogłoszenie o przetargu - licytacji nr. 1 Dokumenty
  2. Ogłoszenie o przetargu - licytacji nr. 2 dokumenty
 28. Przetarg nieograniczony na remont hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach:
  1. SIWZ wraz z załącznikami 1-6
  2. Opis przedmiotu zamówienia - zał.7
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych - zał.8
  4. Przedmiar robót - zał.9
  5. Rysunki - zał.10
  6. Tabela wartości elementów scalonych - zał.11
  7. Ogłoszenie o zamówieniu
  8. Informacja z otwarcia ofert.
  9. Wybór najkorzystniejszej oferty
 29. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 9 czerwca 2018 r. Pliki: zapytanie ofertowe-dmuchańce-2018formularz cenowy-dmuchańce-2018
 30. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w sołectwach Gminy Lesznowola:
  1.  ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert: informacja
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja
 31. Wyniki zapytania na wynajem toalet przenośnych: wybór najkorzystniejszej oferty
 32. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. załączniki: ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert: informacja
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja
 33. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima", która odbędzie się w dniach 15-27.01.2018 r. Pliki: zapytanie ofertowe, formularz cenowy
 34. Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną oraz sprzedaż napojów na lodowisku w Lesznowoli, przy ul. Szkolnej 6.
 35. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administrowania obiektami sportowymi:
 36. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administrowania obiektami sportowymi:
 37. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. kard i płac:
 38. Przetarg nieograniczony na: „Dostawę, montaż, demontaż oraz obsługę kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola" Pliki: SIWZ   ,  Ogłoszenie o zamówieniu   ,  zalacznik-nr-7-do-siwz-mapa-pogladowa
 39. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 10 czerwca 2017 r. Pliki: zapytanie ofertowe-dmuchańce-2017, formularz cenowy-dmuchańce-2017
 40. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima", która odbędzie się w dniach 13-25.02.2017 r. Pliki: zapytanie-ofertowe_cs formularz_cenowy_cs
 41. Zapraszamy do składania ofert na umieszczenie automatu do przekąsek i napojów oraz automatu do napojów gorących w hali sportowej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28. Pliki: zapytanie ofertowe - vending
 42. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.Informacja o wyniku konkursu
 43. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na wynajem kabin sanitarnych ustawionych na obiektach sportowych na terenie Gminy Lesznowola. Pliki: Zapytanie ofertowe Toi-Toi - Lesznowola  zapytanie ofertowe TOi-Toi - załącznik nr 1
 44. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 11 czerwca 2016 r. Pliki: zapytanie ofertowe - dmuchańce , formularz cenowy dmuchańce - załącznik Nr 1