Ogłoszenia, zapytania ofertowe i zamówienia publiczne

 1. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony Centrum Sportu
  1. Zapytanie ofertowe
 2. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. SIWZ wraz z załącznikami
 3. Zapraszamy do złożenia ofert na kompleksową obsługę BHP i P. Poż.
  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  2. Oferta
 4. Zapytanie ofertowe na wynajem i serwis mat wejściowych
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 5. Zapytanie na dozorowanie obiektu sportowego na terenie szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej, przy ul. Krasickiego 56
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 6. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na ogólnodostępnym placu zabaw w sołectwie Gminy Lesznowola
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 7. Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa dwóch kompletnych lodowisk dla Gminy Lesznowola
  1. SIWZ wraz z załącznikami
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. Informacja z otwarcia ofert
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  5. Unieważnienie postępowania
 8. Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na ogólnodostępnych placach zabaw w wybranych sołectwach Gminy Lesznowola
  1. Zapytanie ofertowe
  2. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 9. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola
  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 10. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Unieważnienie postępowania
 11. Przetarg na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w Sołectwach Gminy Lesznowola
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcie ofert
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 12. Usługa koszenia trawy, zebrania, wywiezienia i utylizację oraz mechaniczne rozłożenie nawozów sztucznych na boiskach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ
  4. informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  6. Unieważnienie postępowania
 13. Przetarg na usługę koszenia trawy, zebranie, wywiezienie i utylizację na ogólnodostępnych placach zabaw, siłowniach zewnętrznych oraz boiskach rekreacyjnych na terenie Gminy Lesznowola:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Wyjaśnienia SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 14. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na wynajem kabin sanitarnych ustawionych na obiektach sportowych na terenie Gminy Lesznowola.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
  3. Lokalizacje
 15. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą "Zakup dostępu i wdrożenie elektronicznych książek placów zabaw, siłowni zewnętrznych, street workout oraz skate parku wraz z wykonaniem przeglądów rocznych..."
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 16. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą "Kompleksowa obsługa techniczna imprezy pod nazwą Gala Sportu w Gminie Lesznowola"
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
  4. Zmiana zapytania ofertowego
  5. Zdjęcia poglądowe: zdjęcie_1, zdjęcie_2, zdjęcie_3, zdjęcie_4, zdjęcie_5, zdjęcie_6, zdjęcie_7.
 17. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą "Wymiana mat" w 4 lokalizacjach.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
 18. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima 2019", która odbędzie się w dniach 31.01.-10.02.2019 r. Pliki:
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz cenowy
 19. Zapraszamy do złożenia ofert na kompleksową obsługę BHP i P. Poż.
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
 20. Zapraszamy do złożenia ofert na dozorowanie obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, przy ul. Krasickiego 56
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
 21. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
   2. Informacja z otwarcie ofert
   3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 22. Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i demontaż oraz obsługa dwóch kompletnych lodowisk dla Gminy Lesznowola:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. SIWZ wraz z załącznikami-pdf, SIWZ wraz z załącznikami - word
  3. Mapa poglądowa
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 23. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Lesznowola. Pliki: zapytanie-ofertowe-scan , formularz-cenowy
 24. Przetarg ustny nieograniczony licytacyjny
  1. Ogłoszenie o przetargu - licytacji nr. 1 Dokumenty
  2. Ogłoszenie o przetargu - licytacji nr. 2 dokumenty
 25. Przetarg nieograniczony na remont hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach:
  1. SIWZ wraz z załącznikami 1-6
  2. Opis przedmiotu zamówienia - zał.7
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych - zał.8
  4. Przedmiar robót - zał.9
  5. Rysunki - zał.10
  6. Tabela wartości elementów scalonych - zał.11
  7. Ogłoszenie o zamówieniu
  8. Informacja z otwarcia ofert.
  9. Wybór najkorzystniejszej oferty
 26. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 9 czerwca 2018 r. Pliki: zapytanie ofertowe-dmuchańce-2018formularz cenowy-dmuchańce-2018
 27. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w sołectwach Gminy Lesznowola:
  1.  ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert: informacja
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja
 28. Wyniki zapytania na wynajem toalet przenośnych: wybór najkorzystniejszej oferty
 29. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. załączniki: ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert: informacja
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja
 30. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima", która odbędzie się w dniach 15-27.01.2018 r. Pliki: zapytanie ofertowe, formularz cenowy
 31. Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną oraz sprzedaż napojów na lodowisku w Lesznowoli, przy ul. Szkolnej 6.
 32. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administrowania obiektami sportowymi:
 33. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administrowania obiektami sportowymi:
 34. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. kard i płac:
 35. Przetarg nieograniczony na: „Dostawę, montaż, demontaż oraz obsługę kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola" Pliki: SIWZ   ,  Ogłoszenie o zamówieniu   ,  zalacznik-nr-7-do-siwz-mapa-pogladowa
 36. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 10 czerwca 2017 r. Pliki: zapytanie ofertowe-dmuchańce-2017, formularz cenowy-dmuchańce-2017
 37. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima", która odbędzie się w dniach 13-25.02.2017 r. Pliki: zapytanie-ofertowe_cs formularz_cenowy_cs
 38. Zapraszamy do składania ofert na umieszczenie automatu do przekąsek i napojów oraz automatu do napojów gorących w hali sportowej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28. Pliki: zapytanie ofertowe - vending
 39. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.Informacja o wyniku konkursu
 40. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na wynajem kabin sanitarnych ustawionych na obiektach sportowych na terenie Gminy Lesznowola. Pliki: Zapytanie ofertowe Toi-Toi - Lesznowola  zapytanie ofertowe TOi-Toi - załącznik nr 1
 41. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 11 czerwca 2016 r. Pliki: zapytanie ofertowe - dmuchańce , formularz cenowy dmuchańce - załącznik Nr 1