Ogłoszenia, zapytania ofertowe i zamówienia publiczne

 

 

 1. Zapraszamy do złożenia ofert na dozorowanie obiektu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, przy ul. Krasickiego 56
  1. Zapytanie ofertowe
  2. Oferta
  3. Umowa
 2. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami
   2. Informacja z otwarcie ofert
 3. Przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i demontaż oraz obsługa dwóch kompletnych lodowisk dla Gminy Lesznowola:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu,
  2. SIWZ wraz z załącznikami-pdf, SIWZ wraz z załącznikami - word
  3. Mapa poglądowa
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Wybór najkorzystniejszej oferty.
  6. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 4. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw w sołectwie Lesznowola. Pliki: zapytanie-ofertowe-scan , formularz-cenowy
 5. Przetarg ustny nieograniczony licytacyjny
  1. Ogłoszenie o przetargu - licytacji nr. 1 Dokumenty
  2. Ogłoszenie o przetargu - licytacji nr. 2 dokumenty
 6. Przetarg nieograniczony na remont hali sportowej wraz z zapleczem przy ul. Ks. Słojewskiego w Łazach:
  1. SIWZ wraz z załącznikami 1-6
  2. Opis przedmiotu zamówienia - zał.7
  3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  budowlanych - zał.8
  4. Przedmiar robót - zał.9
  5. Rysunki - zał.10
  6. Tabela wartości elementów scalonych - zał.11
  7. Ogłoszenie o zamówieniu
  8. Informacja z otwarcia ofert.
  9. Wybór najkorzystniejszej oferty
 7. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 9 czerwca 2018 r. Pliki: zapytanie ofertowe-dmuchańce-2018formularz cenowy-dmuchańce-2018
 8. Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw w sołectwach Gminy Lesznowola:
  1.  ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert: informacja
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja
 9. Wyniki zapytania na wynajem toalet przenośnych: wybór najkorzystniejszej oferty
 10. Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego utrzymania porządku i czystości w:
  1. Hali Sportowej z zapleczem Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, w Mysiadle ul. Kwiatowa 28
  2. Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a
   1. załączniki: ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ wraz z załącznikami
  3. Informacja z otwarcia ofert: informacja
  4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: informacja
 11. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima", która odbędzie się w dniach 15-27.01.2018 r. Pliki: zapytanie ofertowe, formularz cenowy
 12. Zapraszamy do składania ofert na obsługę gastronomiczną oraz sprzedaż napojów na lodowisku w Lesznowoli, przy ul. Szkolnej 6.
 13. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administrowania obiektami sportowymi:
 14. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i administrowania obiektami sportowymi:
 15. Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze ds. kard i płac:
 16. Przetarg nieograniczony na: „Dostawę, montaż, demontaż oraz obsługę kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola" Pliki: SIWZ   ,  Ogłoszenie o zamówieniu   ,  zalacznik-nr-7-do-siwz-mapa-pogladowa
 17. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 10 czerwca 2017 r. Pliki: zapytanie ofertowe-dmuchańce-2017, formularz cenowy-dmuchańce-2017
 18. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych w trakcie trwania "Akcji Zima", która odbędzie się w dniach 13-25.02.2017 r. Pliki: zapytanie-ofertowe_cs formularz_cenowy_cs
 19. Zapraszamy do składania ofert na umieszczenie automatu do przekąsek i napojów oraz automatu do napojów gorących w hali sportowej Centrum Sportu w Gminie Lesznowola w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28. Pliki: zapytanie ofertowe - vending
 20. Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr w Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.Informacja o wyniku konkursu
 21. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na wynajem kabin sanitarnych ustawionych na obiektach sportowych na terenie Gminy Lesznowola. Pliki: Zapytanie ofertowe Toi-Toi - Lesznowola  zapytanie ofertowe TOi-Toi - załącznik nr 1
 22. Zapraszamy do wypełnienia i złożenia formularza cenowego na postawienie i obsługę urządzeń zabawowych - pneumatycznych podczas "Święta Gminy Lesznowola", które odbędzie się 11 czerwca 2016 r. Pliki: zapytanie ofertowe - dmuchańce , formularz cenowy dmuchańce - załącznik Nr 1