Regulaminy

Zasady uzyskania Patronatu Honorowego Wójta Gminy Lesznowola nad ważnymi projektami i wydarzeniami:

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz w edukacji szkolnej:

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych w Centrum Sportu

Tryb i zasady korzystania z obiektów sportowych w Gminie Lesznowola

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Lesznowoli

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Mysiadle

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Kosowie

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Nowej Woli

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Podolszynie

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Starej Iwicznej

Regulamin korzystania z boiska piłkarskiego w Zgorzale

Regulamin korzystania z hali sportowej w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle

Regulamin korzystania z hali sportowej w Lesznowoli

Regulamin korzystania z hali sportowej w Łazach

Regulamin korzystania z hali sportowej w Mrokowie

Regulamin korzystania z kompleksu boisk Sportowych Orlik w Łazach

Regulamin korzystania ze publicznych placów zabaw w Gminie Lesznowola

Regulamin korzystania z siłowni zewnętrznych

Regulamin korzystania z urządzeń street workout

Regulamin korzystania ze skateparku w Mysiadle

Regulamin korzystania ze stadionu lekkoatletycznego z kompleksem boisk w Lesznowoli

Regulamin korzystania ze stadionu lekkoatletycznego z kompleksem boisk w Nowej Iwicznej

Regulamin korzystania z kompleksu boisk w Mrokowie