Oferta medyczna

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola oprócz zajęć sportowych oferuje szkolenia medyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół publicznych oraz przedszkoli z terenu Gminy Lesznowola, które prowadzi Pani mgr Małgorzata Bosiek. Szkolenia mają na celu promocję zdrowia i edukację zdrowotną. Przygotowane szkolenia prowadzone są przy użyciu prezentacji multimedialnych.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami oraz do kontaktu z Panią Małgosią w celu ustalenia terminu spotkania. Tel. 22 272 96 12, e-mail: m.bosiek@sportlesznowola.pl

Proponowane tematy warsztatów szkoleniowych dla szkół podstawowych i gimnazjum:

 1. Promocja zdrowego trybu życia i zdrowego odżywiania.
 2. Zdrowy styl życia – kształtowanie zachowań prozdrowotnych.
 3. Kształtowanie prawidłowej sylwetki i dbanie o własny wygląd.
 4. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.
 5. Podstawowe zasady udzielania Pierwszej Pomocy w nagłych wypadkach:
  a. zachowanie i postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia – ćwiczenia RKO na fantomie,
  b. pierwsza pomoc w przypadku złamań, skręceń, krwotoków i ran,
  c. postępowanie w przypadkach użądleń, stwierdzenia kleszczy, zatruć pokarmowych, itp.
 6. Uświadomienie znaczenia uzupełniania płynów w naszym organizmie.
 7. Szkodliwy wpływ napojów energetyzujących na zdrowie człowieka, a zwłaszcza dzieci.
 8. Zaburzenia odżywiania – Anoreksja i Bulimia.
 9. Bezpieczne zachowania - w domu, szkole, na podwórku.
 10. Bezpieczeństwo na wakacjach.
 11. Bezpieczeństwo na feriach.
 12. Profilaktyka uzależnień – szkodliwe działanie używek takich jak:
  a. alkohol,
  b. papierosy
  c. narkotyki.
 13. Samobadanie i samokontrola zdrowia oraz potrzeba poddawania się badaniom profilaktycznym w okresie całego życia.
 14. Czym są choroby cywilizacyjne- przykłady, etiologia i sposoby postępowania.

Proponowane tematy dla przedszkoli:

 1. Właściwe odżywianie – „ Nie wszystko co kolorowe jest zdrowe”
 2. Lubimy spacery i wycieczki- „ Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak to powie”
 3. Jestem czyścioszkiem –„ Zdrowy uśmiech mamy, bo o niego dbamy”
 4. Nie boimy się lekarza –„ Jak żyć, by zdrowym być”
 5. Bezpieczeństwo w domu, na dworze i w przedszkolu – „ Bezpieczeństwo ważna sprawa, wszystkie dzieci wiedzą, że to nie zabawa"