Kontakt


Informacje kontaktowe

Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
Ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło
Tel. 22 272-96-10
Mail: kontakt@sportlesznowola.pl

Dane do wystawiania faktur:
Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60
NIP:123-12-20-334
Odbiorca:
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola
ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Sportu w Gminie Lesznowola z siedzibą w Mysiadle, ul. Kwiatowa 28, 05-500 Mysiadło, tel. 22 272 96 10, email: kontakt@sportlesznowola.pl
- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
- podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
- administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
- okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
- przysługuje Panu/Pani prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
- W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane  zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.